راهنما :

برای سفارش پلن مورد نظر فرم سفارش را انتخاب و اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید.

اگر نیاز به شارژ مجدد پلن خود دارید فرم تمدید را انتخاب و اطلاعات مربوطه را تکمیل نمایید.

اگر در هنگام پر کردن فرم ها سوال یا مشکلی داشتید با کارشناسان ما در تماس باشید.
۰۱۳۴۴۳۳۶۴۹۸ – ۰۹۰۱۱۰۹۹۸۹۸

تبلیغ گوگل

تبلیغ در گوگل


Warning: Cannot call extract() dynamically in /home/hosting/public_html/wp-content/themes/bink/vc_templates/vc_column_text.php on line 15
لطفا فرم مورد نیاز خود را انتخاب نمایید
فرم تمدید

شماره ای که هنگام سفارش وارد کرده اید!

اطلاعات پرداخت:
شماره حساب های شرکت

بانک صادرات
شماره کارت : 6037691556144186
شماره شبا: IR630190000000212387514007
شماره حساب : 0212387514007
به نام : حسین عسگری


بانک ملی
شماره کارت : 637991879379505
شماره شبا: IR530170000000307731453009
شماره حساب : 0307731453009
به نام : حسین عسگری


بانک ملت
شماره کارت : 6104337905035158
شماره شبا: IR820120010000005342527019
شماره حساب : 5342527019
به نام : حسین عسگری
مبلغ قابل پرداخت : 245.000 تومانمبلغ قابل پرداخت : 480.000 تومانمبلغ قابل پرداخت : 712.000 تومانمبلغ قابل پرداخت : 940.000 تومانمبلغ قابل پرداخت : 1.380.000 تومانمبلغ قابل پرداخت : 1.800.000 تومانفرم سفارش
اطلاعات آگهی دهنده
اطلاعات کمپین تبلیغاتی

بیش از 80 کاراکتر نباشد.

بهترین حالت بین 10 -20 کلمه می باشد.

در صورت نیاز به پنل اختصاصی این گزینه را انتخاب نمایید. زمان تحویل پنل اختصاصی 2 الی 7 روز می باشد.

به دلیل تحریم برای دسترسی به پنل اختصاصی نیاز به آی پی خارج می باشد، در صورتی که نمیتواید تهیه کنید این گزینه را تیک بزنید.

بیش از 30 کاراکتر نباشد.

بیش از 30 کاراکتر نباشد.

اطلاعات پرداخت:
شماره حساب های شرکت

بانک صادرات
شماره کارت : 6037691556144186
شماره شبا: IR630190000000212387514007
شماره حساب : 0212387514007
به نام : حسین عسگری


بانک ملی
شماره کارت : 637991879379505
شماره شبا: IR530170000000307731453009
شماره حساب : 0307731453009
به نام : حسین عسگری


بانک ملت
شماره کارت : 6104337905035158
شماره شبا: IR820120010000005342527019
شماره حساب : 5342527019
به نام : حسین عسگری
مبلغ قابل پرداخت : 245.000 تومانمبلغ قابل پرداخت : 480.000 تومان
مبلغ قابل پرداخت : 712.000 تومان
مبلغ قابل پرداخت : 940.000 تومان
مبلغ قابل پرداخت : 712.000 تومان
مبلغ قابل پرداخت : 890.000 تومان
مبلغ قابل پرداخت : 940.000 تومان
مبلغ قابل پرداخت : 940.000 تومان
مبلغ قابل پرداخت : 1.160.000 تومان
مبلغ قابل پرداخت : 1.210.000 تومان
مبلغ قابل پرداخت : 1.380.000 تومان
مبلغ قابل پرداخت : 1.700.000 تومان
مبلغ قابل پرداخت : 1.750.000 تومان
مبلغ قابل پرداخت : 1.800.000 تومان
مبلغ قابل پرداخت : 2.230.000 تومان
مبلغ قابل پرداخت : 2.280.000 تومان
لطفا صبر کنید