با اطمینان خرید کنید

پلن ۵۰ مگابایتی

پهنای باند نامحدود

سالانه ۱۸٫۰۰۰ تومان

پلن ۱۰۰ مگابایتی

پهنای باند نامحدود

سالانه ۳۰٫۰۰۰ تومان

پلن ۵۰۰ مگابایتی

پهنای باند نامحدود

۶ ماهه ۲۶٫۰۰۰ تومان

پلن ۱۰۰۰ مگابایتی

پهنای باند نامحدود

۶ ماهه ۳۲٫۵۰۰ تومان

پلن ۵۰ مگابایتی

پهنای باند نامحدود

سالانه ۱۸٫۰۰۰ تومان

پلن ۱۰۰ مگابایتی

پهنای باند نامحدود

سالانه ۳۰٫۰۰۰ تومان

پلن ۵۰۰ مگابایتی

پهنای باند نامحدود

۶ ماهه۲۶٫۰۰۰ تومان

پلن ۱۰۰۰ مگابایتی

پهنای باند نامحدود

۶ ماهه۳۲٫۵۰۰ تومان

پلن ۵ گیگابایتی

پهنای باند نامحدود

ماهیانه ۴٫۰۰۰ تومان

پلن ۱۰ گیگابایتی

پهنای باند نامحدود

ماهیانه ۷٫۰۰۰ تومان

پلن ۲۵ گیگابایتی

پهنای باند نامحدود

ماهیانه ۱۵٫۰۰۰ تومان

پلن ۵۰ گیگابایتی

پهنای باند نامحدود

ماهیانه ۳۳٫۰۰۰ تومان

VPS1

رم : ۵۱۲ مگابایت

ماهانه ۳۵٫۰۰۰ تومان

VPS2

رم : ۱ گیگابایت

ماهانه ۵۰٫۰۰۰ تومان

VPS3

رم : ۲ گیگابایت

ماهانه ۶۵٫۰۰۰ تومان

VPS4

رم : ۴ گیگابایت

ماهانه ۹۸٫۰۰۰ تومان

پلن ۱ گیگابایتی

پهنای باند نامحدود

ماهانه ۱۵٫۰۰۰ تومان

پلن ۲ گیگابایتی

پهنای باند نامحدود

ماهانه ۲۰٫۰۰۰ تومان

پلن ۵ گیگابایتی

پهنای باند نامحدود

ماهانه ۳۵٫۰۰۰ تومان

پلن ۱۰ گیگابایتی

پهنای باند نامحدود

ماهانه ۴۵٫۰۰۰ تومان

ثبت دامنه

دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید و در صورت آزاد بودن می توانید آن دامنه را به نام خود ثبت نمایید.

تخفیف ها

مشتری گرامی ، متاسفانه در حال حاضر کد تخفیف فعالی برای هیچ یک از سرویس ها وجود ندارد.